23 October 2017

Nodig mij uit als spreker over eenzaamheid

Eenzaamheid is voor mij meer dan een onderwerp, meer dan een categorie, meer dan een abstractie. Steeds meer begin ik te begrijpen waarom ik Aap Blog Mies heb opgericht en waarom ik mensen wil helpen. Bijna dagelijks word ik eraan herinnerd, vaker onbewust dan bewust, en steeds meer begin ik te realiseren wat het met me doet: het maakt me super vrolijk. Ik weet hoe tegenstrijdig dit misschien voor sommigen klinkt, maar de eenzaamheid verbindt mij op een manier met mensen waar ik lange tijd naar had verlangd.

Hoe komt dit?

Als mensen mij tegenwoordig vragen wat ik doe, vertel ik ze uiteraard over Aap Blog Mies. Hierover vertellen betekent automatisch dat het onderwerp eenzaamheid ter sprake komt, vooral wanneer ik het ook nog eens koppel aan mijn eigen ervaring met deze geestesgesteldheid. Dit laatste is onvermijdelijk aangezien het hele concept is ontstaan vanuit mijn eigen geblog tijdens een periode van eenzaamheid. Het effect hiervan is dat er openheid wordt gecreëerd. Door te vertellen wat ik doe, wat doorgaans aan je gevraagd wordt op bijvoorbeeld een feestje of op het schoolplein, heb ik met één ruk een pantserlaag van me afgeworpen en laat ik zien dat ik niet bang ben en dat ook jij je bij mij veilig kunt voelen.

Het gevolg is dat mensen mij snel in vertrouwen nemen, iets persoonlijks vertellen en zo komt er vaak al snel een gesprek over eenzaamheid en wat dat voor die persoon betekent. Dit is nou precies waar ik van geniet: een open gesprek tussen twee personen waarin samen op zoek wordt gegaan naar antwoorden en waarin beiden het niet schromen om zich kwetsbaar op te stellen. Het is ook helemaal niet pijnlijk om over gevoelens of angsten te praten, het lucht eerder op en toont de verwantschap die je als mens hebt met de ander. We hebben immers allemaal angsten en de eenzaamheid is inherent aan ons bestaan hier op aarde.

Existentiële eenzaamheid

Wanneer over eenzaamheid gesproken wordt, wordt er doorgaans verwezen naar een soort klassieke tweedeling om verschillende vormen van eenzaamheid mee aan te duiden. Zo zegt men dat er sociale en emotionele eenzaamheid bestaat. De eerste verwijst naar het gebrek aan waardevolle contacten van een persoon en de tweede naar het gevoel niet verbonden te zijn met anderen, ondanks het sociale netwerk van diegene. Het eerste is meer situationeel en het andere gevoelsmatig. Hoe dan ook, eenzaamheid is uiteindelijk altijd een gevoel. Alleen zijn is iets anders.

Hoe dat gevoel verklaart wordt, verschilt enorm. Voor de een komt het door een burn-out, voor de ander door het verlies van baan of partner en weer een ander schrijft het toe aan verhuizing, emigratie, verlies van vrienden en familie of onverwerkte trauma’s uit hun jeugd, eerdere levens of het zit simpelweg in hun genen of karakter. Hoe dan ook gaat het om een gebrek aan verbondenheid. Er is iets dat je mist, iets dat bij jou hoort. Een tijdje gaat het goed, je meent alles te hebben dat bij je hoort, je vrouw, je vriend, je baan, je passie, je huis, je positieve instelling en plotseling vallen er een of meerdere componenten weg. Weg houvast, je balanceert en je durft nog amper de ene voet voor de ander te zetten, bang om te vallen.

Hier gaat het dus fout en het zal fout blijven gaan, totdat je erop durft te vertrouwen dat je geen houvast nodig hebt. Met fout wil ik niet zeggen dat het fout ís, het is nu eenmaal zo dat jij je op een bepaalde manier ontwikkelt en zodoende altijd kan leren van negatieve situaties. Het leven schenkt ze je vrijgevig, die leermomenten. Telkens zegt het: klamp je niet aan mij vast, jij bent mij al. Schrijf niks aan jezelf toe, het is niet van jou, het is van ons allemaal. Gooi je ego overboord en laat los, vertrouw op mij, het alomaanwezige leven en wees niet bang.

In dit licht bekeken is er bijna niks wezenlijkers dan de eenzaamheid. Zolang jij jezelf als individu ziet, als afzonderlijke entiteit, gescheiden van de rest, zal de eenzaamheid bij je aan blijven kloppen. Het leven is er om de eenzaamheid op te lossen. Zo, het is gezegd: dit drijft mij, dit is waarom ik het doe. Zodra de eenzaamheid weg is, is er verbondenheid, eenheid, vrede, vertrouwen en geluk. Met de eenzaamheid is er het aardse lijden, is er oorlog, onvrede, onrust, agressie en angst.

Vandaar mijn existentiële gedrevenheid. Het ligt in mijn natuur om goed te doen, om me goed te voelen en om anderen te helpen zich goed te voelen. De eenzaamheid is het noodgedwongen en onvermijdelijke aardse om ons tot inzicht te brengen. Omarm het en zie het niet als een bedreiging. Wij moeten er met ons allen van leren. Doen we dit niet, dan blijft het lijden voortbestaan, zowel voor jouzelf als voor al het andere leven.

Lef

Ik vind van mezelf dat ik best wel lef heb om dit op deze manier zo op te schrijven. Het is een ander geluid dan wat we doorgaans in media aantreffen, vooral wanneer het om eenzaamheid gaat. Ik voel steeds minder angst om dit geluid te laten horen en vertel er dan ook steeds makkelijker over met wie er maar naar wil luisteren. Zo is het ook voor de mensen die meedoen aan Aap Blog Mies. Door zich in te schrijven gaan ze al een drempel over en vervolgens laten ze elk op hun manier een beetje angst varen door te schrijven wat er op hun hart ligt.

Op bezoek

Wil je graag dat ik bij jou, jouw bedrijf of evenement op bezoek kom om over het super interessante onderwerp van eenzaamheid te komen praten, nodig me dan uit. Ik kom er met alle liefde over vertellen, ga er graag met je over in gesprek en ik verzeker je dat ik put uit kennis van het hart, mijn ervaring en expertise op het gebied van eenzaamheid, wijsheid en vooral bevlogenheid. Daarbovenop heb ik ruimschoots aan podiumervaring als voordrachtskunstenaar. Het wordt geen statistieken-, schema’s- en tabellenverhaal, daar mag je iemand anders voor inhuren 😉

Mail me op sander@aapblogmies.nl of bel naar 06 42 66 34 95.

Sander Ritman | oprichter & directeur van Stichting Aap Blog Mies

Neem contact op

Bent u beroepshalve geïnteresseerd in Aap Blog Mies, zou u graag als vrijwilliger willen meehelpen of zou u met uw organisatie een samenwerking willen aangaan? Neem dan contact op met initiatiefnemer Sander Ritman via sander@aapblogmies.nl. Ook voor overige vragen kunt u hier terecht.

Deze blogpost is geschreven door: Sander